Lichidare firma

Tel suport: +40 730 50 40 10

Suspendarea temporara a activitatii unei firme

autor: avocat Stanela Carbunaru
editor:
Sebastien Laza
publicat:
10 decembrie 2008

Deoarece ideea desfiintarii unei firme poate fi, in unele situatii, o decizie prea drasnica, legiuitorul a luat in considerare si posibilitatea unei firme de a opta pentru o solutie de compromis, astfel incat, In cazul in care comerciantii nu mai pot desfasura activitatile urmarite la infiintarea societatii, in special din lipsa fondurilor necesare, pot decide suspendarea activitatii pe o perioada pana la 3 ani, cu posibilitatea reluarii activitatii oricand considera asociatii ca este necesar.

Ca si in cazul dizolvarii voluntare, putem considera suspendarea temporara a activitatii unei firme, ca si o oportunitate legala menita sa-i ajute pe intreprinzatorii ajunsi intr-o situatie dificila, cum ar fi scanderea drasnica a rentabilitatii unei firme.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

Suspendarea activitatii unei firme se inregistreaza prin depunerea unui dosar la Oficiul Registrului Comertului la fel ca orice alta mentiune.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

Documente necesare pentru inregistrarea in registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporara a activitaţii/reluarea activitaţii unei firme sunt:

  • Cerere de inregistrare (original);
  • Hotararea adunarii generale a asociaţilor, acţionarilor, decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitaţii sau reluarea activitaţii soc.com. (original);
  • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocaţiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitaţile legale (original);
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Hotararea A.G.A, sau decizia asociatului unic de suspendare temporara/ reluare a activitatii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de fond si forma si pentru aceasta va cuprinde, printre altele: antetul firmei, numarul şi data, semnaturile persoanelor abilitate.

De asemenea, Hotararea A.G.A,sau decizia asociatului unic de suspendare temporara/ reluare a activitatii va conţine durata pe care se face suspendarea/momentul reluarii activitaţii.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

Precizari importante:

  • Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, durata de suspendare nu poate depaşi 3 ani.
  • Hotararea AGA poate fi incheiata sub semnatura privata. Forma autentica a actului de suspendare este obligatorie in cazul SNC sau SCS;

Suspendarea temporara a activitatii unei firme poate fi o solutie de compromis, prin care un intreprinzator poate evita varianta mult mai drasnica a desfiintarii firmei in care si-a investit timpul energia si banii !

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

“Informatiile prezentate in aceasta pagina sunt de natura publica, dar formularile ne apartin in totalitate, astfel incat reproducerea integrala sau partiala a acestor materiale poate fi facuta doar cu conditia citarii sursei (www.lichidarefirma.ro) si a autorului materialului respectiv.
In cazul neindeplinirii uneia dintre obligatiile prezentate mai sus, ne rezervam dreptul de a lua toate masurile legale”.