Lichidare firma

Tel suport: +40 730 50 40 10

SOMATIA DE PLATA (II) - Judecata - situatii

autor: avocat Stanela Carbunaru
editor:
Sebastien Laza

Pe parcursul judecatii pot aparea urmatoarele situatii:

1. creditorul primeste plata datoriei efectuate de bunavoie de catre debitor ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii stabilita intre creditor si debitor - in acest caz judecatorul inchide dosarul si pronunta o incheiere irevocabila, care constituie titlu executoriu.

2. judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor, ce i-au fost prezentate, constata existenta unei datorii - admite in tot sau in parte cererea creditorului si emite ordonanta care va contine somatia de plata catre creditor, precum si termenul de plata (acesta va fi intre 10 si 30 de zile, daca partile nu se inteleg altfel).

3. judecatorul respinge cererea creditorului, considerand ca nu indeplineste conditiile cerute de aceasta procedura si emite o ordonanta irevocabila. In acest caz, precum si in cazul in care, prin ordonanta, cererea sa a fost admisa in parte, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun. Ordonanta prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum şi în cazul în care, prin ordonanţă, cererea sa a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.

In cazul cand debitorul este nemultumit de solutia instanei, poate introduce o actiune in anulare a ordonantei, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia. Aceasta se solutioneaza de instanat competenta sa judece fondul pricinii potrivit art. 8 alin 4 si alin 5 din OG 5/2001. In situatia in care actiunea a fost respinsa, hotararea pronuntata devine irevocabila si poate fi investita cu formula executorie, astfel investita ordonanta devine titlu executoriu, care se elibereaza creditorului, totodata se comunica si debitorului. Pentru ca procedura sa fie indeplinita se poate solicita comunicare prin scrisoare recomnadata cu confirmare de primire sau prin afisare la usa instantei.
Exista deci doua modalitati prin care ordonanta initiala sa ramana irevocabila: fie debitorul nu a apelat la actiunea in anulare in termenul legal de 10 zile, fie a actionat in acest sens, dar actiunea i-a fost respinsa.

Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Prin contestatia la executare debitorul poate invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, dar numai in cazul in care nu a formulat cerere in anulare impotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.

Alaturi de procedura prevazuta de OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata a fost instituita si procedura prev de OUG 119/2007 ca masura de combatere a intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultatae din contracte comerciale.
Aceasta ordonanta de urgenta este derogatorie de la OG 5/2001 si o norma speciala care se aplica doar contractelor comerciale, asa cum sunt denumite in art. 1 din OUG 119/2007 “contractele comerciale reprezinta contractele incheiate intre comercianti ori intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea unor servicii contra unui pret constand intr-o suma de bani” .

Creditorul poate să pretindă daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligaţiilor de către debitor.
Părţile sunt libere să stabilească rata dobânzii pentru întârzierea în plata preţului.
În cazul în care rata dobânzii nu este stabilită prin contract, se va aplica rata dobânzii de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.

Când creditorul învederează că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a izbutit să afle domiciliul sau sediul pârâtului, preşedintele instanţei va dispune citarea acestuia prin publicitate. Afişarea, precum şi publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau într-un ziar de largă circulaţie se fac cu 5 zile înainte de data fixată pentru judecată.