Lichidare firma

Tel suport: +40 730 50 40 10

Dizolvare/Lichidare voluntara - firma

autor: avocat Stanela Carbunaru
editor:
Sebastien Laza
publicat:
10 decembrie 2008

In functie de situatia concreta a celui care ajunge sa citeasca acest material, ideea desfiintarii voluntare a unei firme poate parea o decizie stranie, sau una demna de luat in considerare.

In fapt, posibilitatea luarii deciziei de dizolvare / lichidare voluntara a unei firme nu este altceva decat o oportunitate legala menita sa-i ajute pe intreprinzatorii ajunsi intr-o situatie dificila si nu o masura legala de incurajare, iar decizia in sine trebuie sa fie strans legata de ratiunea de a exista a oricarei societati comerciale, care este aceea de a face profit.

Potrivit articolului 235 alin. 2, introdus prin pct. 157 din legea 441 din 27 noiembrie 2006 in societatile cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea, daca detin o pondere de 80-90% din totalul capitalului social, modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. „Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati.“ In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta de prezenta de legislatia in vigoare.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

Procedura de dizolvare / lichidare voluntara a unei firme, potrivit noilor modificari ce au intrat in vigoare la sfarsitul lunii iunie 2008, presupune depunerea la Registrul Comertului a doua dosare corespunzatoare celor doua etape ce trebuie parcurse: cea de dizolvare - lichidare si apoi cea de radiere si o scurtare apreciabila a timpului necesar desfiintarii firmei.

Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare a societatii sunt:

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Hotararea AGA sau decizia asociatului unic
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
 • Dovada achitarii taxelor.

Etapa 2 – de radiere (voluntara)

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
 • Dovada achitarii taxelor.

  Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

Radierea unei societati, cu lichidator

Dupa cum am mentionat mai sus, in lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta de prezenta de legislatia in vigoare. Asta inseamna ca:

 • La Oficiul Registrului Comertului se depun: hotararea AGA pentru modificarea actului constitutiv privind dizolvarea si/sau numirea lichidatorilor si dovezile privind achitarea taxelor.
 • Dupa 30 de zile de la publicarea hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comertului se depun: daca este cazul, contractul de administrare incheiat intre societatea supusa procedurii de dizolvare si lichidare, pe de o parte si lichidatorul persoana juridica, pe de alta parte si dovada privind achitarea taxelor legale.
 • Dupa ce lichidarea a fost efectuata, la Oficiul Registrului Comertului trebuie depusa cererea de radiere insotita de o serie de documente, cum ar fi: bilantul de lichidare aprobat de asociati, dovada agentiei de mediu (daca e cazul), certificatul de atestare fiscala, certificatul de inregistrare (in original) si dovada privind plata taxelor legale.

  Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

In cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata, dizolvarea, lichidarea si radierea voluntara se pot efectua in doua etape, respectiv cele de la punctele 1 si 3.

Documente necesare pentru lichidarea voluntara a societăţilor cu mai mulţi asociati.

Etapa de dizolvare

 • Cererea de înregistrare (original)
 • Hotărârea AGA prin care se ia act de dizolvarea societăţii şi numirea lichidatorului
 • Declaraţia lichidatorului că deţine această calitate (original)
 • Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original)
 • Dovada plăţii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar şi a taxei de registru.

Etapa de radiere

 • Cerere de radiere (original)
 • Situaţia financiară de lichidare şi proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de înregistrare şi anexele sale
 • Certificat obţinut de la Fisc din care să rezulte că nu există datorii (copie)
 • Dovada plăţii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar şi a taxei de registru.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

“Informatiile prezentate in aceasta pagina sunt de natura publica, dar formularile ne apartin in totalitate, astfel incat reproducerea integrala sau partiala a acestor materiale poate fi facuta doar cu conditia citarii sursei (www.infiintarifirme.ro) si a autorului materialului respectiv.
In cazul neindeplinirii uneia dintre obligatiile prezentate mai sus, ne rezervam dreptul de a lua toate masurile legale”.