Lichidare firma

Tel suport: +40 730 50 40 10

Dizolvare - firma (cauze si conditii)

autor: avocat Stanela Carbunaru
editor:
Sebastien Laza
publicat:
10 decembrie 2008

Asa cum am specificat si in prezentarea generala, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale sunt doua notiuni diferite, dar ambele se refera la acelasi proces economic de incetare a activitatii societatilor comerciale.

Dizolvarea societatilor comerciale consta in operatiunile de declansare a acestui proces si asigura premisele lichidarii patrimoniului social. Prin operatiunile de declansare a acestui proces se intelege hotararea de dizolvare a societatilor comerciale si aducerea ei la cunostinta celor interesati.

Hotararea privind dizolvarea societatilor comerciale este luata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca. Prin dizolvare societatea comerciala nu se desfiinteaza, ea isi continua existenta juridica, insa numai pentru operatiunea de lichidare.

Din punct de vedere juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de Legea nr.31/1990.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

Cauzele generale de dizolvare sunt acele motive, imprejurari, situatii (legale sau de fapt) care au ca efect dizolvarea oricarei forme societare.
Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolva prin:

 • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 • declararea nulitatii societatii;
 • hotararea adunarii generale;
 • hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
 • insolventa societatii;
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Cazurile de dizolvare sunt de ordine publica, in sensul ca asociatii nu le pot inlatura, dar pentru  fiecare  din aceste cauze exista cate o modalitate de contracarare a efectelor.

1. Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii

Acest motiv de dizolvare apare in momentul in care asociatii, prin actul constitutiv, au stabilit durata societatii. Prin trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, dizolvarea opereaza de drept si fara a fi necesare formele publicitare intrucat acestea au fost realizate la constituirea societatii si se prezuma cunoscute tertilor. in consecinta se va trece direct la procedura de lichidare a societatii comerciale.

2. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate

In situatia in care realizarea obiectivului propus la infiintarea societatii nu poate fi realizat, din diferite motive. Asociatii au doua posibilitati:

 • fie de a modifica obiecul de activitate in conditiile art.204 din Legea nr.31/1990, republicata
 • fie de a hotara dizolvarea societatii.

3. Declararea nulitatii societatii

Declararea nulitatii societatii va intervenii pe baza hotararii pronuntate de instanta de judecata prin care se constata nerespectarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele imperative privind constituirea societatilor comerciale.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau
Solicita o EVALUARE!

4. Hotararea adunarii generale

Dizolvarea prin hotararea adunarii generale este considerat cazul cel mai frecvent si mai normal de dizolvare a societatilor comerciale. Societatea s-a nascut prin vointa asociatilor si tot acestia pot hotara dizolvarea ei.

Asociatii sunt liberi sa aprecieze motivele pentru care decid dizolvarea societatii. Conform art.231 alin.(1) din Legea 31/1990, acestia pot reveni asupra hotararii de dizolvare (luate cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv), atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.

Vointa societatii se formeaza prin activitatea organului deliberativ – adunarea generala si este adusa la indeplinire de organul executiv – administratorii. Daca societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni, inseamna ca, vointa acesteia nu mai exista sau nu se mai poate exprima.

Instanta judecatoreasca nu se poate substitui adunarii generale, pentru a dispune dizolvarea, in cazul in care aceasta nu a fost votata in adunarea generala datorita neintrunirii cvorumului sau majoritatii cerute de lege. Daca dizolvarea nu intervine prin hotararea adunarii generale a asociatilor, dizolvarea judiciara nu poate fi dispusa decat in conditiile art. 222 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, respectiv pentru neintelegeri grave intre asociati.

Dizolvarea S.R.L. cu asociat unic impune cateva precizari care se refera in primul rand la faptul ca aceasta atrage
transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic fara lichidare. Transmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele date:

 • daca nu s-a facut opozitie, pe data expirarii termenului de introducere a opozitiei;
 • daca s-a facut opozitie, pe data la care a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile, ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.

Nu este nevoie de lichidator la dizolvarea voluntara in care toti asociatii convin asupra impartirii activului. Decizia asociatului unic trebuie sa mentioneze expres daca societatea are datorii sau nu, iar daca da, cum se sting fiecare in parte.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

5. Hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati ce impiedica functionarea societatii

Un alt motiv temeinic ar putea fi disparitia asociatilor firmei. Pentru ca asociatii sa fie socotiti disparuti nu este necesara declararea judecatoreasca a disparitiei acestora, fiind suficienta dovedirea situatiei de fapt.

De asemenea, acest caz de dizolvare nu este aplicabil societatii pe actiuni la purtator, deoarece actionarii acestui tip de societate nu sunt cunoscuti, actiunile circuland prin simpla traditiune materiala.

Odata ce hotararea tribunalului ramane definitiva, societatea dizolvata va fi radiata din Registrul Comertului, din oficiu, in afara de cazul in care in hotararea tribunalului s-a dispus altfel, prin urmare, personalitatea juridica a societatii comerciale dispare ca o consecinta directa a dizolvarii judiciare, fara a exista faza lichidarii.

6. Insolventa societatii

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori. Insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

Falimentul este o procedura de incetare a existentei unei societati comerciale care se aplica comerciantilor care nu mai pot face fata datoriilor lor comerciale, numiti si debitori, cheltuielile aferente procedurii urmand a fi suportate de catre debitor.

Principalele criterii care stau la baza determinarii insolventei, si implicit a falimentului sunt lipsa de solvabilitate si gradul de indatorare.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

Din punct de vedere juridic un agent economic care se afla in imposibilitate de plati si nu poate sa faca fata datoriilor sale exigibile, este obligat, conform legii insolventei nr. 85/2006, ca in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa sa adreseze tribunalului o cerere, prin care isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan prin restructurarea activitatii ori prin lichidare totala sau partiala a averii, in vederea stingerii datoriilor sale.

De asemenea, orice creditor care are o datorie certa, lichida si exigibila poate sa solicite deschiderea impotriva unui debitor prezumt/pasibil/aflat in insolventa.

Caile prin care se realizeaza scopul legii care reglementeaza insolventa sunt: - procedura generala si procedura simplificata.

7. Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii

Conform art. 222 alin (1) lit. g) din Legea nr.31/1990, societatea se poate dizolva si prin alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

 • societatea nu mai are organe statutare sau nu se mai pot intruni;
 • societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilantul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comertului;
 • societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliul ori resedinta cunoscuta (art.232 alin (1) din Legea nr. 31/1990).

In urma dizolvarii si lichidarii se va obtine radierea societatii comerciale din registrul comertului, data de la care se va elibera certificatul de radiere, act care reprezinta, certificatul de deces al firmei.

Daca vor ramane bunuri in patrimoniul societatii,dupa plata tuturor creditorilor,aceastea vor trece in patrimoniul asociatului/asociatilor,in acest scop obtinandu-se de la registrul comertului un certificat al dreptului de proprietate asupra bunurilor.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

“Informatiile prezentate in aceasta pagina sunt de natura publica, dar formularile ne apartin in totalitate, astfel incat reproducerea integrala sau partiala a acestor materiale poate fi facuta doar cu conditia citarii sursei (www.lichidarefirma.ro) si a autorului materialului respectiv.
In cazul neindeplinirii uneia dintre obligatiile prezentate mai sus, ne rezervam dreptul de a lua toate masurile legale”.