Lichidare firma

Tel suport: +40 730 50 40 10

SOMATIA DE PLATA (I) - procedura rapida de recuperare a creantelor

autor: avocat Stanela Carbunaru
editor:
Sebastien Laza

Criza economica mondiala si-a facut simtita prezenta si in tara noastra.
Firmele mai mici, sau mai mari, au resimtit efectele blocajului economic, care le-a pus in imposibilitatea de a-si plati datoriile la timp.
In aceste conditii, lipsa lichiditatilor si imposibilitatea de a recupera anumite creante au ajuns sa fie unele din principalele cauze de intrare in faliment.
Ce putem face pentru a preveni o parte din aceste situatii neplacute ?

Procedura Somatiei de Plata este reglementata de Ordonanta 5/2001 si reprezinta o procedura judiciara mult simplificata, prin intermediul careia creditorii isi pot recupera “creantele certe, lichide şi exigibile, ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris, ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”

Pentru a beneficia de aceasta procedura, trebuiesc indeplinite o serie de conditii esentiale:

(1) creanta sa fie certa, lichida si exigibila:

-creanta este certa atunci cand existenta ei este ferma, neechivoca, potrivit art. 379 al. 3 din C. Proc. Civ., “Creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul”;

- la alineatul 4 al aceluiasi articol se arata ca: “Creanta este lichida atunci cand are un cuantum foarte bine determinat, cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala”.

- cu privire la conditia ca aceasta creanta sa fie exigibila, aceasta inseamna o creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, daca nu s-a realizat de bunavoie, poate fi ceruta imediat de catre creditor.

(2) creanta sa reprezinte o obligatie de plata a unor sume de bani;

(3) obligatia de plata a unor sume de bani sa rezulte dintr-un inscris, fie el contractul incheiat intre parti, ori vreun statut, regulament sau alt inscris insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege;

(4) inscrisul sa ateste drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii si sa fie insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege;

Suma ce reprezinta obligatia principala a debitorului, precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate potrivit legii se actualizeaza in raport cu rata inflatiei, aplicabile la data platii efective.

Avantajele folosirii acestei proceduri de recuperare a creantelor, fata de procedura de recuperare pe dreptul comun sunt urmatoarele:
- taxa de timbru aferenta introducerii unei astfel de cereri este de 39 lei, indiferent de cuantumul creantei;
- creditorul nu mai este obligat sa indeplineasca procedura de conciliere directa prevazuta de art. 720 C. proc. civ., este important ca debitul sa fie ajuns la scadenta;
- judecarea procedurii se face cu urgenta si cu precadere.

Instanta competenta este instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă, anume fie instanta de la domiciliul debitorului, fie instanta de la locul nasterii creantei sau instanta de la domiciliul creditorului.

Cererea se depune in atatea exemplare cati debitori sunt chemati in judecata si un exemplar pentru instanta, avand atasate copii de pe documentele doveditoare. Pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată.